Ukrajina, Ukrajina, Podkarpatská Rus, tam si žije, vodku pije podkarpatský Rus… Starý „hit” z čias prvej republiky, ktorého noty tlačil vo svojom modranskom vydavateľstve môj strýko Teodor Mesík. Nuž a ďalší príbuzný, môj krstný otec Andrij pochádzal od poľsko-ukrajinského Ľvova. Niekoľko liet po výstrele z Aurory zutekal pred boľševikom a v Prahe vyštudoval medicínu. A ešte tu bol ďalší strýko. Strýko Štefan Malík. Ten v časoch druhej republiky prenasledoval ako žandár banderovcov na našom území… Ukrajina, Ukrajina… rezonovala v mojom podvedomí desiatky rokov.

Ľvov, jún 2019, Fedor Malík, foto autor

Tags: