Unikátna spoločná degustácia slovenských a maďarských tokajských vín na festivale Bor, Mámor… Bénye 2016, prekvapila aj porotcov zo svetových súťaží. Vinári zo Slovenska a Maďarska pripravili slepú ochutnávku tokajských vín, návštevníci nepoznali rozdiel. Menej než polovica návštevníkov a účastníkov spoločnej slepej ochutnávky tokajských vín správne uhádla, ktoré víno je zo Slovenska a ktoré z Maďarska. Degustácia sa konala v rámci vinárskeho workshopu v múzeu Szepsi Laczkó Máté, v rámci 8. ročníka festivalu Bor, Mámor… Bénye 2016 v maďarskom Erdőbénye v auguste t.r

-pd- Foto autor

Tags: