Túžba po poznaní je motivačná. Navyše, ak si uvedomíme, že Slovensko je „malým  ostrovom“ v objatí krajín s takmer rovnakými pôdno-klimatickými podmienkami, so spoločným historickým i súčasným zameraním na vinohradníctvo a vinárstvo. Aj keď nám v minulosti rozdielne spoločensko-ekonomické podmienky narúšali ujednotenú kontinuitu vo vývoji, súčasnosť, aj v oblasti legislatívy, nám dáva šancu dobehnúť zameškané. A naši susedia na druhom brehu rieky Dunaja i Moravy, môžu byť v tomto smere pre nás vždy zdrojom inšpirácie. Aj to bol dôvod, prečo Zväz vinohradníkov Slovenska vybral pre pravidelnú exkurziu svojich členov návštevu vinárskych podnikov a vzdelávacích inštitúcií v susednom Rakúsku a na Morave.

Zdenka Šuranská

Tags: