Bežne si Ukrajinu s dorábaním vína asi nespájame, ale mnohí si zaiste spomenú na sladké vína z Krymu z tých čias, keď ešte existoval Zväz sovietskych socialistických republík. Dejiny pestovania viniča a výroby vína na území súčasnej Ukrajiny však siahajú do 4. storočia pred Kristom, čo potvrdzujú o. i. viaceré nájdené lisy na hrozno a amfory z tohto obdobia. Najstaršie stopy sa našli na južnom pobreží Krymu, ale dôkazy o pestovaní viniča a výrobe vína boli objavené vo viacerých lokalitách. V 10. a 11. storočí Vladimír I. Veľký, kyjevský veľkoknieža, ktorý sa neskôr stal svätcom, píjaval víno a podľa odkazov minulosti obľuboval grécke vína. Vtedajšie ducho venstvo považovalo medovinu za pohanský nápoj, a pivo zase za nápoj barbarov. Veľkoknieža nakupoval víno taktiež na liturgické účely, položil základy vinohradníctva a staral sa o jeho rozvoj aj vzhľadom na potreby cirkvi.

Andrzej Kalinowski

Tags: