Mladý štátny útvar Bosna a Hercegovina (hl. mesto Sarajevo, 51 209 km2, 4,6 mil. obyvateľov), existujúci vďaka Daytonským dohodám od roku 1995, je heterogénnou multinacionálnou krajinou. Väčšinoví bosniacki moslimovia a chorvátski katolíci žijú vo zväzku federácie a pravoslávni Srbi obývajú polosamostatnú Republiku srbskú (hl. mesto Banja Luka). Tá republika sa ťahá ako podkova od severozápadu k juhovýchodu v dĺžke niekoľko sto kilometrov. Lákala ma tam nielen zvedavosť, ale aj iluzórna povinnosť. Nemal som ten kraj zmapovaný, nikdy som tam totiž nebol. Čo-to som už počul aj o srbsko-hercegovinských viniciach. Bolo tam však treba ísť a presvedčiť sa na vlastné oči.

Sarajevo, Mostar, Trebinje, máj 2014 Fedor Malík, foto autor

Tags: