Burgenland – kraj hradov a zámkov – sa hrdí množstvom prívlastkov vypovedajúcich o jeho výnimočnosti. Kraj štedrého slnka, kolíska rakúskeho vinohradníctva a vinárstva, prírodný raj pri Neziderskom jazere, kraj bohatý na kultúrne dedičstvo – chránené a zveľaďované, kraj vinárskeho majstrovstva, vynikajúceho vína a dobrého jedla…. Stačí krátka návšteva a do slovníka pribúdajú ďalšie superlatívne charakteristiky a prívlastky. Dominantným však zostáva, že je to predovšetkým kraj ľudí majúcich v mimoriadnej úcte prostredie v ktorom žijú a pracujú a chránia si ho. Pri tvorbe vín uprednostňujú maximálnu prirodzenosť a spätosť s prírodou – vo svojich viniciach uplatňujú ekologické a bio dynamické hospodárenie.

Tags: