31. 05. 16

THE FUTURE OF Museums and galleries On The Electronic Your age

THE FUTURE OF Museums and galleries On The Electronic Your age

Technologies have come to be a crucial and essential a component of human being everyday life to the point wherever it consists of inspired or afflicted each and every of existence and home business. Technological innovation led to the development of three dimensional (three dimensional) and 4D (4 dimensional) technologies, has advanced how those people view visuals that have sometimes been produced or are merely actually being broadcast. (ďalej…)

23. 05. 14

Moderná technológia aj v malovýrobných podmienkach

V príspevku chcem v krátkosti odpovedať na často sa vyskytujúcu otázku našich čitateľov: ako možno v jednoduchých podmienkach vyrábať vína v zmysle zásad modernej vinárskej technológie.

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že rozmach moderných postupov výroby vína, ktorý zaradil slovenskú profesionálnu vinársku výrobu do stredoeurópskej špičky — svedčí o tom aj nedávny mimoriadny úspech našich vín v už dobre známej česko-slovenskej vinárskej lige, v ktorej slovenské vína „prevalcovali“ české v pomere 3 : 0 — neobišiel ani sféru tzv. hobby-vinárov. A čo je obzvlášť potešiteľné — laickí vinári sa v kvalite svojich produktov z roka na rok zlepšujú. (ďalej…)

26. 04. 14

Cider

V článku reagujeme na otázky našich čitateľov, ktorí sa zaujímali o vysvetlenie pojmu „cider“

Cider je nízkoalkoholický nápoj vyrábaný fermentovaním jablčného muštu. V niektorých krajinách, napr. v USA sa názov „cider“ používa aj pre jablčný mušt bez obsahu alkoholu, prípadne zmes jablčnej šťavy a vína. Tento nápoj je veľmi obľúbený v Anglicku. Angličania sú nielen najväčší konzumenti, ale aj producenti cideru. Vo Francúzsku v Normandii ho volajú „cidre“, v Bretónsku „chistr“, v španielskej Astúrii „sidra“, v Baskicku „sagardoa“ a v Nemecku je to jednoducho „Apfelwein“ alebo „Viez“. Nuž, a aby to nebolo také jednoduché, v Rakúsku pod označením „Apfelmost“ sa skrýva jablkové víno.

Cider je v podstate jablkové víno, ktoré môže, ale nemusí obsahovať oxid uhličitý. Termín „cyder“ sa v angličtine používa pre zdôraznenie použitia tradičnej metódy výroby. Existuje množstvo druhov cideru. Tradičné cidre s ťažkou komplexnou chuťou, alebo ľahké ovocné mušty. Koncentrácia alkoholu sa pohybuje v rozmedzí od 1,2 % až po 8,5 % obj. Na dosiahnutie nízkeho obsahu alkoholu sa fermentácia zastavuje prudkou fi ltráciou a zachladením. Cider s koncentráciou etanolu menej než 3 % obj. má vo Francúzsku označenie „cidre doux“. V USA sa môžeme stretnúť s označením „hard cider“, čiže cider s obsahom alkoholu. Podobne, ako je to v prípade hroznových vín, tieto nápoje sa členia aj podľa koncentrácie zvyškového cukru. Poznáme suché i sladké produkty. Na niektorých výrobkoch sa môžete stretnúť aj s názvom „perry cider“. Tzv. hruškový cider je vyrobený z hruškového muštu a označenie cider sa v tomto prípade používa len ako súčasť marketingovej stratégie.

Francúzsky „cidre“ pochádza prevažne z Normandie a Bretónska. Rozlišujú sa tri základné kategórie cidru. Suchý variant zvaný „brut“ obsahuje menej než 28 g/l zvyškového cukru, polosuchý „demi-sec“ 28 — 42 g/l cukru a sladký „doux“ môže mať koncentráciu zvyškových sacharidov viac než 35 g/l.

Cider môže byť použitý na výrobu destilátu, alebo octu. Vo Francúzsku sa takýto destilát nazýva „calvados“. „Pommeau“ je zase niečo ako jablkový variant hroznovej mistely, čiže zmes cidru a jablkového destilátu, ktorá zreje v dubovom sude.

Cider má dlhú históriu. Predpokladá sa, že jeho výroba bola zavedená niekedy v 11. storočí. Archeologické výskumy však dokazujú, že staroveké kultúry spracúvali jablká na nápoj podobný cidru už pred 6000 rokmi. Jablone rástli vo Veľkej Británii dávno pred príchodom Rimanov, ale boli to práve Rimania, ktorí začali toto ovocie pestovať cielene. V prvom storočí nášho letopočtu sa vyrábal nápoj varením kúskov jabÄşk a medu vo vode, tzv. „le phitarra“. O storočie neskôr sa už hovorí o „cidre“, alebo vo Francúzsku o „vin de pomme“, pričom sa vyrábal z jabÄşk a ďatlí. V druhom storočí sa stretávame s pojmom „pomorum“, v štvrtom storočí „sicer“. V biblických textoch sa používa termín „shekar“, v gréčtine zase „sikera“. Nezanedbateľný vplyv na históriu cideru malo sťahovanie národov, pričom bol tento nápoj rozšírený aj do dnešného ň panielska a severného Francúzska. Najväčší vplyv na výrobu cideru mali však jednoznačne Normania. Severné Francúzsko bolo spočiatku preslávené svojimi vinicami, ale v dôsledku klimatických zmien sa toto územie stalo menej vhodným na pestovanie viniča. A tak cider postupne nahradil hroznové víno. Vo Veľkej Británii a Francúzsku sa jablká na cider pestovali hlavne na západnom pobreží, ktoré je z klimatického a pôdneho hľadiska najvhodnejšie. Po dobytí Anglicka Normanmi v roku 1066 popularita cidru rástla. Významným míľnikom v histórií cidru bolo šestnáste storočie, kedy sa jedným z najväčších výrobcov na svete stala Normandia. Začali sa pestovať nové odrody jabloní. V 18. storočí nebolo neobvyklé zaplatiť časť mzdy roľníka v jablčnom víne. Bežný príspevok pracujúcemu na farme bol 3 až 4 litre na deň

17. 12. 13

Malolaktická fermentace

Ing. Mojmír Baroň

Tagy:

30. 11. 13

Trpezlivé hľadanie modranskej chuti

Bolo by to také (takmer) normálne moderné rodinné vinárstvo s vlastnými vinohradmi, generáciami vinárskych predkov a profesionálnym enológom na čele, keby sa nevolalo Malík a syn. (ďalej…)

Tagy:

07. 11. 13

Ekologické vinohradnictví nejlépe s „ekologickými odrůdami“

Doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D., Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita Brno

Letošní ročník se vyznačoval velmi vysokým infekčním tlakem padlí révy (Erysiphe necator), které způsobilo v mnoha vinicích velmi významné škody. Lokálně docházelo k výrazným škodám ve vinicích v integrované a také ekologické produkci. Současné moderní vinohradnictví se však stále intenzivněji orientuje cestou ekologizace vinohradnické produkce. Nabízí se proto otázka, proč nepěstovat v podmínkách ekologického vinohradnictví v daleko ětší míře odrůdy disponující geneticky danou rezistencí k houbovým patogenům? Vždyť ekologické vinohradnictví ve ň výcarsku nebo Jižním Tyrolsku je postavené práě na PIWI odrůdách révy. Moderní šlechtění révy vinné ke všemu disponuje mnoha velmi kvalitními PIWI odrůdami. (ďalej…)

Tagy:

25. 10. 13

Vliv různých metod zákvasu moštů na parametry vína

Ing. Mojmír Baroň

Tagy:

20. 10. 13

Zdravé hrozno aj pre neskoré zbery

Ing. Gašpar Vanek, CSc.

Pri prehliadkach vinohradov vidíme zdravé strapce najmä tam, kde bola úspešná ochrana proti múčnatke. Skoré odrody sa zberajú spravidla zdravé, hniloby sa nevyskytujú, alebo iba v obmedzenom rozsahu. V nastávajúcom jesennom období však nevieme s istotou, aký ráz počasia nás v priebehu septembra, októbra a v ďalších mesiacoch čaká. Preto je dobré, keď sa na toto obdobie pripravíme a budeme zdravotný stav hrozna sledovať, aby sme oberali iba zdravé, plnohodnotné strapce aj v októbri, novembri, či neskôr. (ďalej…)

Tagy:

10. 09. 13

Praktické poznatky k ozelenění nových výsadeb

Doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D., Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita Brno

Ozelenění nových výsadek je z pohledu možných konkurenčních vztahů mezi révou vinnou a ozeleněním vždy problematickou záležitostí. Na druhé straně je třeba brát v úvahu skutečnost, že réva vinná se nejčastěji pěstuje na svazích, kde při udržování černého úhoru hrozí nebezpečí eroze. (ďalej…)

Tagy:

02. 09. 13

Na prahu nového akademického roka

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave je rešpektovanou univerzitnou inštitúciou, ktorá počas svojej existencie vychovala množstvo inžinierov a kandidátov vied. Ponúka študijné programy bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia a ďalšie formy vzdelávania, o.i. so zameraním na biotechnológiu a potravinárstvo, so špecializáciou aj na enológiu. O bilanciu doterajšej činnosti úspešnej fakulty a o jej rozvoji v najbližšom desaťročí, sme na prahu nového akademického roka požiadali o rozhovor dekana fakulty Prof. Ing. Jána ň ajbidora, DrSc. (ďalej…)

Tagy: