02. 03. 13

Medailov? ?atva na?ich v?n na MUN-DUS 2013

Medzin?rodn? konkurz v?n MUN-DUS 2013, ktor? sa konal 13. apr?la t.r. v Hoteli THERMA v Dunajskej Strede, si op?? vysl??il pr?vlastok ?spe?n?. Organiz?torom s??a?e ? BAREX s.r.o., konate? spolo?nosti J?lius Bartalos, predseda organiza?n?ho v?boru, Eur?psky vin?rsky rytiersky stav a Mestsk? ?rad v Dunajskej Strede ? sa na? podarilo s?stredi? 752 s??a?n?ch vzoriek v?na, ktor? hodnotilo 90 degust?torov z 9 kraj?n sveta.

Tags:

27. 07. 09

Quo vadis hodnotenie vína

Patrím do seniorskej skupiny vinárov, a preto mi prepáčte, keď sa v nasledujúcich riadkoch, ktorými sa zapájam do diskusie na tému hodnotenie vína, vrátim o nejaké desaťročie späť. Nemienim spomínať na „staré dobré časy“, iba pripomenúť, že všetko má niekde svoj začiatok a aj súvisí s témou.

Milan Hanzuš

Tags: