20. 11. 19

Možnosti biologickej regulácia alkoholového kvasenia

Alkoholová (etanolová) fermentácia je základným procesom, ktorý pri výrobe vína prebieha. V základnom ponímaní ide o premenu cukrov prítomných v hroznovom mušte alebo rmute na dva hlavné produkty – etanol a oxid uhličitý. Aj keď túto schopnosť vykazujú mnohé skupiny mikroorganizmov, v prípade vinárstva je tento proces pevne spojený s kvasinkami.

Tags:

16. 08. 19

Predstavujeme moderné prírodné riešenie pre aromatické vína – kvasinky radu Fermivin

Spoločnosť O.K. SERVIS BioPro pravidelne oboznamuje vinárov s novinkami na trhu od renomovaných zahraničných firiem – Oenobrands, Vason, Tecnovap a ďalších – so zameraním na ošetrenie hrozna, muštu, vína a tiež na používanie najmodernejších technologických zariadení. Tie prinášajú do enologickej praxe zaujímavé inovatívne riešenia a umocňujú kvalitu finálneho produktu – vína. V článku predstavujeme kvasinky pre biele a červené vína na rýchlu a kompletnú fermentáciu.

Tags:

12. 07. 19

Medzinárodný kongres OIV v Uruguaji – diskusia o enológii

V uruguajskom meste Punta del Este sa v dňoch 19. – 23. novembra m.r. konal 41. ročník svetového kongresu OIV. Tento ročník podujatia bol zameraný na vízie formovania budúcnosti a výzvy v oblasti výroby a trhu („Shaping the future: Production and Market Challenges“). V ostatnom čísle nášho časopisu sme sa venovali prínosným témam z oblasti vinohradníctva. V sekcii venovanej enológii bolo odprezentovaných 48 prednášok a viac než 80 posterov na aktuálne témy.

Tags:

24. 06. 19

O.K. SERVIS BioPro prezentovala prípravky renomovaných značiek

Spoločnosť O.K. SERVIS BioPro je dlhoročným partnerom výrobcov potravín a nápojov, teda aj vína, v Čechách i na Slovensku. Do výrobnej praxe prináša najnovšie výsledky vedy a výskumu z enologickej oblasti, ktoré sa s úspechom uplatňujú vo vyspelých vinárskych krajinách. S cieľom predstaviť nové produkty a zaujímavé inovačné riešenia spejúce k ekologickým a pritom minimálnym zásahom do procesu výroby, tiež ku zvýšeniu kvality finálneho produktu – vína – pravidelne usporadúva odborné semináre. Tohtoročný, v poradí už sedemnásty, sa za bohatej účasti výrobcov vína konal v máji t.r. v spoločnosti TERRA WYLAK vo Veľkom Záluží.

Tags:

14. 05. 19

Sú “oranžové vína” novou kategóriou vína a vinárskych produktov?

O stanovisko k problematike „oranžových vín“ z hľadiska platnej legislatívy, sme požiadali vedúceho Oddelenia kontroly vín Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky Ing. Mareka Závrackého.

Tags:

10. 05. 19

Komplexný pohľad na fenomén oranžové víno

Kiežby sme na Slovensku venovali všetkým našim vínam a ich kultúrnej konzumácii toľko priestoru, ako vínam „oranžovým“. Spotreba by stúpala, nemohlo by sa stať, že sa niektorým vinohradníkom neoplatilo obrať hrozno, ako napr. v roku 2018 (z plochy 8000 ha rodiacich viníc!). Som presvedčený o tom, že záber, aký v súčasnosti oranžovým vínam venujú kontrolné orgány, komunity, vínomilci a my všetci, by bolo vhodné rozdeliť aj pre iné segmenty. Dôvera našich konzumentov k navzájom neoddeliteľnej trojici 1. hrozno – 2. víno – 3. trh, by mocnela a mocnela. Žiaľ, nie je to tak. Skúsme teda čo najskôr vyriešiť tému oranžových vín a dúfať, že naše snaženie bude pokračovať v želanej línii ďalej.

Tags:

25. 03. 19

Opätovné naštartovanie fermetácie – ako na to?

Spoločnosť O.K. SERVIS BioPro pravideľne oboznamuje vinárov s novinkami na trhu od renomovaných zahraničných firiem – Oenobrands, Vason, Tecnovap a ďalších – so zameraním na ošetrenie hrozna, muštu, vína a tiež na používanie najmodernejších technologických zariadení. Tie prinášajú do enologickej praxe zaujímavé inovatívne riešenia a umocňujú kvalitu finálneho produktu – vína. V článku predstavujeme kvasinku pre extrémne podmienky fermentácie – na rýchle naštartovanie zastavených fermentácií.

Tags:

15. 11. 18

Umocnia krásu vína rešpektujúc odrodu a terroir

Zrenie vína v dubových sudoch je v enologickej praxi kľúčovým krokom: sudy pomáhajú samostatne prečistiť víno, s dodatkom externých tanínov rozvíjať jeho aromatickú štruktúru a bohatosť, pomáhajú zharmonizovať víno, ktoré bude prirodzeným zrením stabilné, dobre pripravené na fľašovanie, s niekoľkoročným potenciálom zrenia.

Tags:

12. 10. 18

Prečo H 2O-COOL aj do pivničného hospodárstva?

Záujem spotrebiteľov o ekologickejšie a k prírode šetrnejšie produkty je najvýraznejší za posledné roky. Sme zástancami tohto životného štýlu a preto sme sa rozhodli nájsť ďalšie možnosti, ako obmedziť potenciálne škodlivé chemikálie v našich životoch.

Tags:

10. 09. 18

Nová generace samojízdných sklízečů hroznů GREGOIRE GL přichází na náš trh

Hodonínská společnost HM, s.r.o. dodává stroje značky GREGOIRE zákazníkům v České republice a na Slovensku téměř dvacet let. Za tuto dobu prošly sklízeče hroznů od tohoto výrobce, ať už v taženém nebo samojízdném provedení, progresivním a dynamickým vývojem po všech technologických i konstrukčních stránkách. GREGOIRE vždy refektoval požadavky zákazníků na co nejjednodušší ovládání, ekonomický provoz a šetrnost sklízecího ústrojí ke sklízenému porostu. V letošním roce, po několikaletém vývoji a zkoušení strojů v provozních podmínkách, přichází GREGOIRE na trh se zcela novým konceptem samojízdných sklízečů hroznů. A určitě je na co se těšit.

Tags: