Počas 39. ročníka svetového kongresu pre vinič a víno predstavil generálny riaditeľ OIV Jean-Marie Aurand aktuálny prehľad o situácii vo vinohradníctve. Spomenul tiež prvotné informácie venované stolovým odrodám a trhu so sušeným hroznom, pričom kompletná správa bude zverejnená na konci tohto roka.

Zdroj: tlačová správa OIV

Tags: