17. 08. 18

„Hlad po víne“ a „Smäd po jedle“ je nejnovìjší knihou prof. Fedora Malíka

Ve velice rychlém sledu nám pan profesor Malík dává možnost znovu se ponořit do jeho zážitků a myšlenek, které jsou zajímavé, neotřelé, veselé, zádumčivé, šibalské, humorné, k pousmání i k zamyšlení. Tedy jako život sám. Pan profesor je zkušeným pozorovatelem života, který umě zobrazuje v jednotlivých textech a proplétá polohy spisovatele a básníka. Jednou s důrazem na fakta a v zápětí na pocity, které v něm zážitek či prožitek vyvolává.

Tags:

02. 04. 17

Nahé či oblečené?

Začiatkom roka sa mi dostala do rúk knižka od Alice Feiring „Nahé víno“. Po jej prečítaní mi nedá nenapísať pár slov, ktorých cieľom je uviesť niektoré veci na  pravú mieru. Prečo? Lebo na záver knižky jeden zo slovenských výrobcov vyjadruje podporu jej myšlienkam, ako predstaviteľ slovenských vinárov vyrábajúcich vína spôsobom, ktorý autorka opisuje. Vyzýva čitateľa ku konfrontácii svojho poznania a skúseností s vínami, s  vinármi stojacimi na  pomyselnom opačnom brehu. Kvôli hlbšiemu pochopeniu naturálnosti. Akej a prečo?

Tags:

03. 08. 16

Predstavenie novej knižnej publikácie Vinárstvo & somelierstvo

Milí čitatelia,

dovoľte, aby som vám predstavil moju novú knižnú publikáciu. Jej citácia znie: AILER, Štefan. 2016. Vinárstvo & somelierstvo. Olomouc: Agriprint spol. s r.o., 200 s., ISBN 978-80-87091-63-0.

Ing. Štefan Ailer, PhD.

 

Tags:

25. 05. 16

Bélova filozofia vína

Držím v rukách knižtičku Bélu Hamvasa „Filozofia vína“. Jej obsah dôverne poznám už roky. „Hltal“ som ju už v jej prvom vydaní. Písal sa vtedy rok 2002 a o víne sa v tom čase už intenzívne diskutovalo. Nuž a vďaka Hamvasovi ešte viac. Tentoraz kniha vyšla vo vydavateľstve Marenčin PT a má čosi vyše 170 strán. 

Fedor Malík st.

Tags:

25. 02. 16

Ampelografia Slovenska

Ing. Dorota Pospíšilová, PhD., a kolektív.

Možnosť objednania odbornej knihy Ampelografia Slovenska o odrodách stolového a muštového hrozna na stránke www.ampelografi a.szm.sk alebo e-mailom ampelografi a@szm.sk prípadne pospisilova.sk@gmail.com a na čísle tel.: 0910 300 897. Tvrdá väzba, rozsah 368 strán, cena 28 €, cena dobierkou 35 €.

Tags:

09. 02. 16

Nevšedne o búdach, vinohradníkoch a víne

Pozvánka do Zichyho paláca v Bratislave koncom januára t.r. sľubovala nevšedný zážitok. Išlo o predstavenie výpravnej a obsahovo bohatej publikácie o Skalickom vinohradníckom rajóne, o  jeho vinárskej ľudovej architektúre, o  víne tamojšieho kraja a  jeho tvorcoch. Milú slávnosť sprevádzal bohatý kultúrny program – umelecký prednes vý- ňatkov z publikácie, rozhovor s autorom Pavlom Dinkom (na obr.), ale aj rezké tóny ľudovej hudby s piesňami, ktoré si pri dobrom vínku Skaličania zanôtia. To najlepšie zo svojej pivnice na podujatí do pohárov nalieval Lojzko Masaryk, skalický vinár, ktorého tvorivý život autor na stránkach knihy prezentuje. Prítomných zaujala recenzia predstaveného diela. Priblížil ju prozaik, publicista a literárny kritik Jozef Špaček, rodák zo Skalice. Našim čitateľom ju sprostredkúvame.

-zš- Foto Zdenka Šuranská

Tags:

06. 02. 16

Kapesní atlas vinařství Čech – Moravy – Slovenska 2016

Nový ročník: Nová doporučená vína, mnoho nově zařazených vinařství (včetně nedávno založených firem), aktualizované kontakty a kompletní ověřené informace o prodeji, otevírací době, ubytování a službách.

Objednávky pro ČR a SR mailem: newsletter@newsletter.cz nebo na  www.vinarskypruvodce.com. Cena: v ČR 319,- Kč + poštovné, v SR 12,50 eur + poštovné
ISBN 978-80-89364-80-0, EAN 9788089364800

Tags:

03. 02. 16

Chuť a vôňa slovanského juhu

. Napríklad jazyku českému, poľskému, „srbochorvátskemu“ … Ide o skupinu jazykov slovanských, kde sa ešte pred poľštinou nachádza chorvátska skupina nárečí, lebo srbochorvátčina je kompromis bývalej Juhoslávie, kde dodnes žijú tak naši krajania a tí slovenčinou vládnu nepomerne lepšie, než Česi žijúci desiatky rokov na Slovensku; ako aj rodení Makedónci, Srbi, Černohorci, Bosniaci, Chorváti i Slovinci. Slovincom rozumieť najmenej. Majú síce „slovenski jezik“, ale akýsi iný, jazyk plný germanizmov.

V Bratislave, december 2015
Dušan Slugeň

Tags:

06. 05. 14

Ampelografia Slovenska

Odborná monografia sústreďujúca nové poznatky o tradične pestovaných odrodách, perspektívnych – nedávno vyšľachtených odrodách i o odrodách podpníkového viniča. Kniha je rozdelená do šiestich kapitol. V prvej kapitole čitateľovi približuje systematiku čelade  Vitaceae Lindley, v druhej sa dozvie o dejinách ampelografie – popise viniča a odrôd. Tretia kapitola sumarizuje metódy, ktoré sa používajú pri hodnotení a popise odrôd viniča. Štvrtá kapitola je venovaná vinohradníckej rajonizácii. Podpníkový vinič opisuje piata kapitola. Najobsiahlejšia je posledná kapitola v ktorej sa ponúka podrobný popis registrovaných odrôd (52), odrôd v minulosti u nás pestovaných (20), novovyšľachtených odrôd (70) a odrôd z interšpecifi ckého kríženia s menšími nárokmi na chemickú ochranu (39), všetky v členení na muštové biele, muštové modré a na stolové odrody. Texty sú doplnené tabuľkovými prehľadmi, schémami a 200 farebnými fotografiami.

Poslúži vinohradníkom, vinárom, záhradkárom, študentom odborných škôl, somelierom i priaznivcom vína. 

Možnosť objednania odbornej knihy Ampelografi a Slovenska o odrodách stolového a muštového hrozna na stránke www.ampelografi a.szm.sk alebo e-mailom ampelografi a@szm.sk prípadne pospisilova.sk@gmail.com a na čísle tel.: 0910 300 897. Tvrdá väzba, rozsah 368 strán, cena 28 €, cena dobierkou 33 €. 

Ing. Dorota Pospíšilová, PhD., a kolektív

 

Tags:

17. 04. 14

Public relations a marketingová komunikace v obchodu s vínem Radix©, 2014.

Táto rozsiahla monografi a práve prichádza na pulty kníhkupectiev v Čechách a na Slovensku. Jej autorom je Dr. Luboš Bárta, pôvodným povolaním novinár a fotograf, neskôr právnik a potom opäť novinár – šéfredaktor časopisu Sommelier, medzinárodný degustátor, tajomník a vedúci odborov Management turistického ruchu a hospitality a Public relations a marketingová komunikácia v obchode s vínom na pražskom Business Inštitúte.

-ED- Kontakt: Dr. Luboš Bárta <redakce@e-sommelier.cz>

Tags: