Generálny riaditeľ OIV Pau Roca na 42. ročníku svetového kongresu o viniči a víne v Ženeve predstavil aktuálnu správu OIV o situácii s vínom vo svete. Významná časť správy OIV sa tento rok zaoberala štúdiou o priemyselnom využití vína. Z celkovej svetovej produkcie vína sa priemerne 12 % využíva priemyselne. Pod pojmom priemyselné využitie vína sa rozumie jeho využitie po určitej transformácii. Globálna súvaha výroby a spotreby vína každý rok vykazuje prebytok, ktorý sa pripisuje práve priemyselnému využitiu vína. Cieľom tejto štúdie je po prvýkrát potvrdiť tento predpoklad a odhadnúť objem vína použitého na výrobu rôznych priemyselných výrobkov.

Tags: