05. 11. 17

VITIPORT – poradenská platforma pre vinohradníkov

Americký spisovateľ sci-fi poviedok a profesor biochémie na Bostonskej Univerzite, narodený v cárskom Rusku, svojim výrokom jasne popísal dianie v modernej spoločnosti: túžba za poznaním je síce hnacím motorom pokroku, avšak múdrosť ľudí je až príliš často v úzadí. Technický pokrok nás predbieha nie preto, že by sme nemali dostatok intelektuálnej kapacity integrovať najmodernejšie poznatky vedy do nášho bytia, ako skôr preto, lebo sa bojíme zmeny v každodennom živote. Bojíme sa opustiť zabehnuté a zaužívané, odvolávame sa na tradíciu otcov a starých rodičov, ospravedlňujeme sami pred sebou fakt, že nám chýba odvaha mladíka z poznávania nepoznaného, …a pritom ľudská prirodzenosť prahne po novotách (Natura hominum novitatis avida, Gaius Plinius Secundus).

Tags:

15. 09. 17

Rezistencia a toxicita pesticídov verzus – odolnosť rastlín proti patogénom

Rezistencia znamená, že huby, baktérie, vírusy, plesne a  živočíšni škodcovia, sa stali odolnými voči prípravkom na ochranu rastlín. Zjednodušene o rezistencii hovoríme vtedy, keď patogén (pôvodca chorôb) zmení svoju pôvodnú génovú štruktúru, ten následne spôsobí, že dovtedy účinný postrek voči chorobe sa stane neúčinným. Znamená to, že rezistencia na prípravky proti chorobám a škodcom spôsobuje, že sa používané prípravky stávajú menej účinnými, resp. strácajú účinnosť úplne, čo môže vážne komplikovať ochranu rastlín proti patogénom (chorobám a škodcom). Napriek tomu, že máme k dispozícii postreky, ktoré boli predtým voči chorobe účinné a robíme prevenciu, nedokážeme infekciu zastaviť.

Tags: