E?te doned?vna sme o nej takmer nevedeli a zrazu je tu a v?etci o nej hovoria. ?o sp?sobilo tak? obrovsk? z?ujem o tento (zdanlivo) nov? fenom?n, v ktorom sa prel?naj? dva svety: vin?rsky a turistick??

Ing. Edita ?ur?ov?

Tags: