Abstrakt
Pretože hrozno odrôd viniča hroznorodého dozrieva v rôznom období, obsah fenolových kyselín sa pri dozrievaní mení a finálna kvalita arómy bielych vín je tým teda evidentne ovplyvnená. Veľké množstvo organických prchavých látok je prítomných v aróme bielych suchých vín. Preto sme sa zamerali na stanovenie a porovnanie obsahu fenolových kyselín v slovenských bielych vínach s chráneným označením pôvodu (CHOP) vyrobených v roku 2016. Priame stanovenie kyselín gallovej, vanilínovej, kávovej a para-kumárovej pomocou HPLC s fluorescenčným detektorom v odrodových vínach Pálava, Tramín červený Rulandské šedé a Rizling rýnsky, bolo potvrdené pomocou štandardov. Detekčný limit vypočítaný pre každú kyselinu bol 0,9- 1,6 μg.l-1.

Abstract
Because different grape varieties ripen at different times the final quality of wine aroma influenced by phenolicacids is evident. The wide spread of organic compounds are presented in the white wine aromas. Some volatile compounds present in Slovakian white dry wines with protected designation of origin (PDO) wintage 2016 are examined. In this work direct estimation of phenolicacids was performed by HPLC analysis with the fluorescence detector in the wines grape varieties Pálava, Gewurztraminer, Pinot gris and Rheinriesling. The identities of the different chromatographic peaks for gallic, vanillic, caffeic and para-coumaric acids were determined and confirmed by comparing their spectral characteristics to standards. The detection limits were calculated of each calibration graph and were 0,9-1,6 μg.l-1.

Jarmila Švancarová Laštincová, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Bratislava

Tags: