V krásném interiéru moderní architektury františkánského kostela v Karlově Vsi v Bratislavě jsme se 29. července rozloučili s kolegou, přítelem, významným vědcem, ilustrátorem a moudrým učitelem Ing. Gašparem Vanekem CSc. Vinařská a vědecká komunita na Slovensku, v Čechách a v Maďarsku v Gašparovi ztrácí nejen přítele, ale i obrovský zdroj znalostí a zkušeností.

Dr. Ing. Milan Hluchý, předseda spolku Ekovín

Tags: