Tento rok bolo ocenenie Vinárstvo roka udelené vinárstvu Château Topoľčianky. Samotnú súťaž každoročne organizuje Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku spolu s časopisom Vinotéka. Jej cieľom je na základe objektívnych hodnotiacich kritérií posúdiť úroveň a kvalitu slovenských vinárskych fi riem a s týmito výsledkami oboznámiť verejnosť. Keďže nie sú spochybniteľné, ani tajné, sprístupňujeme ich aj prostredníctvom časopisu Vinič a víno.

-KĎ- foto autor

Tags: