Kontakty so svetadielom, ktorý je svojou rozlohou i prudkým rastom životnej úrovne veľmi sľubným trhom aj pre našich producentov rôznych komodít, nie sú virtuálne. Prezident Slovensko-Ázijskej obchodnej komory (SACC) Jaroslav Melišek (obr. 1) uprednostňuje osobný kontakt, či už priamo návštevou krajín, v ktorých slnko vychádza skôr, alebo na domácej pôde – v priestoroch obchodnej komory. Ako zdôraznil pri nedávnej prezentácii našich výrobkov, otvárať trhy a spájať krajiny, odvetvia, uzatvárať partnerstvá, ale aj vytvárať cenné priateľstvá a získavať sympatie a podporu na korporatívnych a vládnych úrovniach, je úlohou a poslaním SACC. Tá sa stala za relatívne krátke obdobie spoľahlivým partnerom pre lokálne vládne, regionálne štruktúry, finančné trhy, popredné štátne korporácie, vedecko-výskumné a vzdelávacie inštitúcie.

Zdenka Šuranská

Foto Branislav Mráz

Tags: