Inžinierske štúdium Fakulty chemickej a potravinárskej technológie v Bratislave tento rok úspešne ukončilo niekoľko stoviek študentov. Široký záber FCHPT dáva študentom možnosť študovať rôzne odbory a medziodborové tematiky, medzi ktoré patrí aj veda o víne – enológia. Enologickou problematikou sa v tomto roku zaoberali nasledujúce diplomové práce.

Ing. Katarína Furdíková, PhD., foto autor

Tags: