Chroust obecný [chrúst obyčajný] (Melolontha melolontha L.) náleží mezi tradiční škůdce révy vinné. V roce 1972 v době rojení chroustů došlo k silnému napadení révy v okolí Sobraniec a místy v okresu Nové Zámky (lokalita Černík). 

Ing. František Muška, Ing. Antonín Muška, Antonín Muška ml., Anna Mušková, Brno

Přehled použité literatury je k  dispozici u autorů 

Tags: