Táto rozsiahla monografi a práve prichádza na pulty kníhkupectiev v Čechách a na Slovensku. Jej autorom je Dr. Luboš Bárta, pôvodným povolaním novinár a fotograf, neskôr právnik a potom opäť novinár – šéfredaktor časopisu Sommelier, medzinárodný degustátor, tajomník a vedúci odborov Management turistického ruchu a hospitality a Public relations a marketingová komunikácia v obchode s vínom na pražskom Business Inštitúte.

-ED- Kontakt: Dr. Luboš Bárta <redakce@e-sommelier.cz>

Tags: