Odroda je jedným z najvýznamnejších intenzifi kačných faktorov, ktorý výrazne ovplyvň

Tags: