Domovom Cardinalu, tejto ušľachtilej stolovej odrody, je Kalifornia, kde podľa pôvodných zdrojov vznikla krížením odrôd Flame Tokay a Alphonse Lavallée v tridsiatych rokoch minulého storočia. Najnovšie genetické analýzy však ukazujú, že s veľkou pravdepodobnosťou pochádza z odrôd Alphonse Lavallée a Kráľovná vinohradov. Vo vinohradníckych štátoch sveta, ktoré sú zamerané aj na produkciu stolového hrozna (Kalifornia, Chile, Brazília, Taliansko, Francúzsko, Portugalsko a pod.) aj dnes patrí medzi obľúbené odrody viniča– disponuje totiž výbornými chuťovými vlastnosťami a vysokou rodivosťou.

V šesťdesiatych rokoch minulého storočia boli menšie výsadby založené aj u nás (Velké Bílovice, Strekov a  v  ďalších), ale žiaľ, v stredoeurópskych klimatických podmienkach sa neosvedčila. Má totiž silný sklon k spŕchavosti, v daždivom období v priebehu dozrievania hrozna bobule praskajú a pri silných zimných mrazoch je chúlostivá aj na zamŕzanie. Preniesť do daných ekologických podmienok jej pozitívne vlastnosti a eliminovať negatívne, je snahou šľachtiteľov na celom svete

Vznikol celý rad odrôd (Victoria, Kišmiš lučistyj, Superior seedless, Mathilde, Misket rusenski, Dunav, Tomajskij, Arkadija, Ajvaz a pod.), z ktorých niektoré našli uplatnenie aj v produkčných výsadbách (Superior seedless, Victoria, Arkadija). Cardinal bol použitý aj pri vyšľachtení interšpecifi ckých odrôd. Z  medzidruhového kríženia s Cardinalom patrí medzi najznámejšie práve už spomínaná Arkadija, ktorá sa vyznačuje krásnym hroznom a vynikajúcimi chuťovými vlastnosťami. Aj v slovenskom šľachtení stolových odrôd zohráva Cardinal dôležitú úlohu. Vo Výskumnom ústave vinohradníckom a  vinárskom v Bratislave v rokoch 1969 a 1970 pod vedením Ing. Doroty Pospíšilovej, PhD. sa uskutočnilo kríženie Frumoasa de Ghioroc × Cardinal, Aptiš aga × Cardinal a Dunavski misket × Cardinal. Po viacročnej prísnej selekčnej práce a po preverovaní vlastností v klonoch do užšieho výberu z kríženia Frumoasa de Ghioroc × Cardinal, sa dostala jedna elita (Akvamarín), z kríženia Aptiš aga × Cardinal osem elít (Achát, Ametyst, Negra, Šarlát, Kvarcit, Purpur, Zafír, Negreta) a z kríženia Dunavski misket × Cardinal päť elít (Terra, Heliodor, Saturn, Topas, Premier). V Listine registrovaných odrôd z týchto elít máme zapísané tri odrody, a to Ametyst, Negra a Premier.

Odroda Cardinal je použitá aj v našej terajšej šľachtiteľskej činnosti v Strekove. Od roku 2000 vznikli veľmi zaujímavé, aj z pestovateľského hľadiska pozoruhodné elity. Výber materskej odrody sa uskutočnil po dôkladnej analýze biologických, genetických a hospodárskych vlastností odrôd a na základe dlhodobých praktických poznatkov. Za dôležité bolo považované aj to, aby pochádzala približne z rovnakých ekologických podmienok, v akých by sa mala pestovať budúca odroda. Preto boli použité aj odrody vyšľachtené v našich ekologických podmienkach, konkrétne na pôde Výskumného ústavu vinohradníckeho a vinárskeho v Bratislave. V rodokmeni týchto odrôd sú prítomné aj odrody, ktoré sa v dávnejšom období u nás bežne pestovali (Čabianska perla, Krásavica Ceglédu, Kráľovná vinohradov a pod.). Z domácich odrôd boli do kríženia použité odrody Diamant, Dóra, Jantár a Ružín, zo zahraničných Pleven a Talisman. Vybrané semenáče zo všetkých krížení po ďalšej následnej selekcii boli namnožené do výrobných pokusov, ktoré sú realizované v Strekove, Rúbani a vo Svätom Petre. Z krížení už spomínaných odrôd s Cardinalom, ktoré sa uskutočnili v roku 2003 patria medzi najzaujímavejšie kombinácie Dóra × Cardinal a Diamant × Cardinal.

Z kríženia Dóra × Cardinal boli do ďalšieho sledovania vybrané tri perspektívne veľkoplodé semenáče. Všetky tri sa zaraďujú do skupiny odrôd so skorým dozrievaním hrozna, dozrievajú v druhej a tretej augustovej dekáde. Sú úrodné, rodia bohato a pravidelne. Majú veľké až veľmi veľké, kónické, stredne husté, atraktívne strapce na dlhých stopkách, s rovnomerne vyfarbenými a z hľadiska veľkosti veľmi vyrovnanými bobuľami. Bobule sú veľké, mierne oválne, s hmotnosťou 7– 8 g. Majú obsažnú, plnú a príjemnú chuť s dobre zladenými kyselinami. Dužinu majú chrumkavú s jemnou, neciteľnou šupkou. Elity DORCAR 2-1-5 a DORCAR 2-1-6 majú žltú, elita DORCAR 2-1-4 červenú až červenofialovú farbu bobúľ.

Z kríženia Diamant × Cardinal po následnej selekcii semenáčov sme vybrali deväť elít do výrobných pokusov. Vybrané elity prejavili už ako semenáče vysokú rodivosť, a to pri zaťažení pestovaných krov štyrmi rodivými púčikmi na 1 m2 pôdy. Aj pri vysokej produkcii hrozna je obchodná kvalita strapcov vysoká. Strapce sú veľké, krídlaté aj rozkonárené, ale aj kónické a valcovité. Vybrané elity sa vyznačujú veľkými, guľatými, ale aj podlhovastými a oválnymi bobuľami zelenožltej, žltej, červenej až červenofialovej farby. Chuťové vlastnosti hrozna sú pri všetkých vybraných typoch v súlade s požiadavkami na kvalitu stolového hrozna. Z hľadiska dozrievania hrozna elity sa zaraďujú do skupiny skorých, stredne skorých a stredne neskorých odrôd. Okrem veľmi dobrej kvality hrozna je cennou vlastnosťou vybraných elít ich relatívne lepšia prispôsobivosť našim klimatickým podmienkam.

Ing. Ondrej Korpás, CSc., Ing. Ondrej Korpás, Ph.D., ml.

Foto Ondrej Korpás ml.

Tags: