20. 12. 10

Správna orientácia — bio produkty

Naša firma, pôvodne ako NATURAL — ALIMENTARIA Bratislava, začala s ekologickou činnosťou pred dvadsiatimi rokmi, ako prvá na Slovensku, na výmere viac ako 8000 hektárov ornej pôdy, s pätnástimi mluvnými partnermi. Prvých pätnásť rokov takmer bez dotácií ( 50 eur/ha ornej pôdy a 100 eur/ha vinohradov). Napriek tomu, väčšina z partnerov vytrvala. Zo začiatku sa zameriavala na poradenskú činnosť, eskôr na obchod a v súčasnosti najmä na výrobu a spracovanie ekologických produktov.

Ing. Ján Domin, Natural Domin & Kušický, Veľký Krtíš

Tags:

15. 12. 10

Stanovenie aromatických zlúčenín

I. časť

Na XXXIII. kongrese pre vinič a víno sa okrem zdraviu prospešných látok vo veľkej miere venovala pozornosť aromatickým látkam v hrozne a vo víne. Aromatické zlúčeniny, vďaka ich charakteristickej aróme, sú považované za meradlo odrodovej charakteristiky hrozna, klasifi kácie vín, kontroly ich kvality alebo falšovania vína.

Ing. Jana Lakatošová, Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky CVRV Bratislava

Tags:

12. 12. 10

K 185. narodeninám zlatý sekt

Je výnimočné, ak deväť generácií spojí jedna značka. Dnes už 185 ročná víťazne kráča dejinami. „Toto šampanské je vynikajúce“, vyslovil kompliment pre sekt rodiny Hubertovcov v roku 1896 cisár František Jozef I. A to bol len začiatok dlhej a úspešnej cesty šumivého vína značky Hubert.

Zdenka Šuranská

Tags:

11. 12. 10

Burčiak — na ceste od muštu k vínu

Obdobie burčiaku sa už pomaly končí. Napriek tomu je burčiak ešte stále súčasťou konzumu a stolovania. Čo iné ponúknuť k pečenej husacine s lokšami, ako burčiak? Je tu aj iná možnosť. Napríklad červené víno. Mnohí však preferujú práve burčiak. Je to nápoj, ktorý nájdete málokde na svete. Aj keď ho vlastne nájdete všade tam, kde sa vyrába víno. Málokde ho však aj konzumujú. Väčšina sveta si radšej počká na mladé víno.V mnohých krajinách, ako napr. v Portugalsku, sa takýto produkt stále nazýva „muštom“…

Ing. Kararína Ďurčanská

(more…)

Tags:

05. 12. 10

Víno a zdravie

II. časť
V poslednej období sa stále častejšie diskutuje o tom, že pitie červeného vína pomáha znižovať výskyt chronických ochorení. Za tieto pozitívne účinky sú zodpovedné najmä flavonoidy a fenolové zlúčeniny. Na druhej strane odborníci upozorň

Tags:

02. 12. 10

Víno a zem

Úspešný producent vína je si vedomí, že vínna etiketa dotvára adjustáž fľaše a je prvým vizuálnym vnemom, s ktorým sa dostáva spotrebiteľ do kontaktu s vínom. Preto venuje veľkú pozornosť výtvarnému stvárneniu vínnej etikety, spÄşň

Tags:

02. 12. 10

Svätomartinsky košt

Tradícia Svätomartinského vína sa po stáročia vyvíjala svojbytným spôsobom, vychádzajúcim z koloritu Českých krajín, predovšetkým Moravy. Názov vína sa začal užívať už na dvore cisára Jozefa II, kedy sa na Sv. Martina končila vinárom pracujúcich u väčšiny sedliakov služba, víno bolo „vyčistené“ a bolo zvykom koštovať novú úrodu. Z iniciatívy Vinárskeho fondu ČR si víno s ochrannou značkou Svätomartinské, z vinárskych oblastí na druhom brehu rieky Moravy, postupne buduje novú tradíciu spätú s jesennou ochutnávkou. Slovenskej verejnosti sa s úspechom predstavilo po druhýkrát. Tentoraz v priestoroch bratislavskej Starej tržnice, na sviatok Svätého Martina, teda 11. 11. symbolicky o 11. hodine.

Zdenka Šuranská

Tags:

02. 12. 10

Isabel a jej konkurzy

S Isabelou sa poznám dobrých dvadsať rokov. Je to malá, územčistá, avšak príťažlivá a pekná ň panielka. Dlhý čas vedie v Madride senzorické laboratórium, organizuje medzinárodné konkurzy vín, vydáva vinárske časopisy, píše knihy, veľa cestuje… Radím ju do prvej desiatky žien na planéte, ktoré sú vo víne viac ako doma. Čo na tom, že pomaly ťahá na sedemdesiatku. Je inteligentná, vzdelaná, zbehlá, bystrá. Je to osobnosť, ktorú rešpektuje celý vinársky svet. O juhoamerickom subkontinente ani nehovoriac. Argentínski a čilskí vinári sa o nej vyjadrujú v superlatívoch. Aj našej odbornej vinárskej verejnosti je známa cez aktivity jej Equipo Teamu. Niekoľkokrát osobne a niekoľkokrát jej spolupracovníčky sa v minulosti zúčastnili na našich konkurzov Vinoforum a Muvina. Dobré vzťahy s ň

Tags:

01. 12. 10

Dávno pestované odrody viniča Kadarka biela — Cetínske biele

Koncom januára roku 2008 zachytil náš kolega Rasťo Šimora v Slovenskom rozhlase vysielanie, v ktorom starosta obce Veľký Cetín František Mészáros hovoril o aktualitách svojej obce. Okrem iného spomenul aj „ich“ odrodu viniča hroznorodého Cetínske biele (Kadarka biela), ktoré na 32. ročníku miestnej degustácii vín získalo najvyššie ocenenie hodnotiacej komisie.

Ing. Dorota Pospíšilová, PhD., Ing. Daniel Sekera, PhD., Ing. Rastislav Šimora

(more…)

Tags:

30. 11. 10

V regióne slnečných lúčov,vína a liečivej vody

Túžba po poznaní je motivačná. Navyše, ak si uvedomíme, že Slovensko je „malým  ostrovom“ v objatí krajín s takmer rovnakými pôdno-klimatickými podmienkami, so spoločným historickým i súčasným zameraním na vinohradníctvo a vinárstvo. Aj keď nám v minulosti rozdielne spoločensko-ekonomické podmienky narúšali ujednotenú kontinuitu vo vývoji, súčasnosť, aj v oblasti legislatívy, nám dáva šancu dobehnúť zameškané. A naši susedia na druhom brehu rieky Dunaja i Moravy, môžu byť v tomto smere pre nás vždy zdrojom inšpirácie. Aj to bol dôvod, prečo Zväz vinohradníkov Slovenska vybral pre pravidelnú exkurziu svojich členov návštevu vinárskych podnikov a vzdelávacích inštitúcií v susednom Rakúsku a na Morave.

Zdenka Šuranská

Tags: