V?roba a spot?eba v?na se zvy?uje a tento trend se jev? jako dlouhodob?. Je to i proto, ?e se p?stuj? nov? kvalitn?j?? odr?dy vinn? r?vy a ?e se vyr?b?j? r?zn? druhy a typy kvalitn?ch v?n, ze kter?ch si spot?ebitel m??e vybrat. Podstatn? vliv maj? i zdokonalen? technologie v?roby v?n.

Tags: