V medzinárodnom obchode s vínom je všeobecne známe, že kanály, ktorými sa víno dostáva ku spotrebiteľom sú v pohybe, ako nikdy predtým. Konzumenti vína, ktorí prevažne žijú v mestách a sú po celom svete prepojení informačnými sieťami, menia svoje nákupné zvyky, a tento zmenený dopyt tiež utvára charakter aktivít obchodníkov nielen s vínom, ale aj všeobecne. Ťažiskovou otázkou pritom je, ako sa tieto zmeny prejavujú na trendy zreteľné na ťažiskových trhoch. Ktorým obchodníkom sa darí lepšie než iným? Existujú zjavné vzory vývoja kanálov naprieč rôznymi trhmi, z ktorých by sa dali vyvodiť zásadné závery o tom, ako sa víno po celom svete predáva?

Zdroj ProWein, ilustračné foto archív

Tags: