Začiatkom augusta a koncom októbra m.r. sa vo Veľkom Krtíši v prevádzke spoločnosti Natural Domin & Kušický konali dve nezvyčajné degustácie. Ich predmetom neboli len vína reprezentujúce bioprodukciu tejto rodinnej firmy. Hlavným zámerom bolo hodnotenie dvadsiatich kabernetov, ktoré vyzrievali v rôznych barikových sudoch.

Katarína Furdíková, Ján Domin

Tags: