Každý člověk dává přednost jinému typu vína. Rčení „tisíc lidí, tisíc chutí” platí samozřejmě také o degustování vína. Je rozdíl odhalit vadu či chorobu vína a objektivně tak zhodnotit jeho kvalitu a najít víno odpovídající vkusu konzumenta, které vyhovuje jeho představám a chuti. Mezi těmito dvěma faktory nemusí nutně existovat shoda. Existují případy, kdy vinař z nedostatku učiní přednost.

Ing. Mojmír Baroň, PhD., Ústav vinohradnictví a vinařství, Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity Brno

Foto autor

Tags: