Zber úrody v aktuálnom roku začal v obvyklom čase. Na rozdiel od ročníka 2018, kedy sa začiatok zberu uskutočňoval v najskoršom termíne zaznamenanom v histórii. Začiatok obdobia zberu privítalo dobré počasie, väčšinu úrody bolo možné zozbierať podľa plánu bez akéhokoľvek stresu. Teplý vegetačný cyklus priniesol vynikajúcu zrelosť spolu s priemerným objemom, zatiaľ čo chladné jesenné noci obohatili surovinu ovocnými arómami a dobrou kyslosťou.

Tags: