V Európe nie je veľa krajín, ktoré som nenavštívil. Rumunsko, divte sa, k nim donedávna patrilo. Už to nie je pravda. S fajnkoštérmi z Budmeríc som pobudol tri dni v družobnom Nadlaku. Nie je to ďaleko a nie je to stopercentné Rumunsko. De iure áno, avšak de facto nie. Kedysi to bolo takmer čisté slovenské mesto. Ešte aj dnes tu žije takmer štyri tisíc našich krajanov, čo je takmer polovica obyvateľov tohto mesta so štyrmi kostolmi. Evanjelickým, katolíckym, grécko-katolíckym a pravoslávnym. Prevahu tu majú evanjelici, duchovní potomkovia Jána Kollára, ktorý tu istý čas v roku 1812 prebýval. Často vraj navštevoval hon Staré vinice a občas si chlipol i dolnozemského vína.

Modra – Nadlac, január 2014 Fedor Malík, foto autor

Tags: