Vo väčšine krajín Európy zaznamenávame v treťom tisícročí významný pokles spotreby vína. Výnimkou a príkladom sú Česká republika, Rakúsko a Slovinsko. Objektívnym dôvodom obmedzovania konzumu vína je motorizácia, uponáhľaný životný štýl, či alternatívna ponuka. S poklesom spotreby však úmerne neklesajú plochy viníc. V Európe sa preto zavádzajú čoraz prísnejšie regulácie trhu, predovšetkým cez výsadbové práva. Je nevyhnutné nájsť nové cesty na zvýšenie atraktivity konzumu vína. Najperspektívnejšou cestou podpory spotreby vína je propagácia zdravotných aspektov jeho umiernenej konzumácie, zážitková enogastronómia a vínna turistika.

Ing. Štefan Ailer, PhD., Klaudia Britková, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Tags: