Väčšina súčasnej svetovej produkcie vína sa vyrába BEZ použitia geneticky modifikovaných organizmov (GMO). Niektoré krajiny použitie GMO povoľujú, a tak sa na trhu môžete stretnúť aj s vínami, ktoré vznikli vďaka GMO. Použitie GMO vo vinárstve však už dávno nie je novinkou, prvé vína vyrobené pomocou geneticky modifikovanej kvasinky ML01 boli uvedené na trh už v roku 2006.

Foto Z. Šuranská

Tags: