Smutná správa o náhlom odchode Ing. Antona Valachoviča, CSc. sa len ťažko predierala do vedomia jeho blízkych, priateľov a známych (narodil sa 6. septembra 1939 v Gbeloch,  okres Skalica). Nebolo ľahké prijať ju ako realitu. Prinútila však vrátiť sa v spomienkach ku chvíľam strávených v jeho spoločnosti. 

Česť tvojej pamiatke, Tonko.

Tags: