Spoločnosť CLEMENS GMBH & CO. KG pozná nesporne každý ako výrobcu špičkovej vinohradníckej techniky. Cesta k tomuto postaveniu sa začala už pred 58 rokmi, kedy fi rmu spoločne založili bratia Bernard a Mathias Clemensoví. Ich prvým sériovo vyrábaným strojom sa v roku 1958 stal sedadlový pluh. Postupne sa spoločnosť rozrastala a vyvíjala do súčasnej podoby, kedy zamestnáva 110 pracovníkov a svoje výrobky predáva v 24 krajinách Európy, na blízkom východe v Izraeli a Libanone, ďalej v Južnej Afrike a samozrejme tiež v zámorských krajinách, ako je Austrália, Nový Zéland, Čile, Japonsko, Kanada a USA. Spektrum výroby spoločnosti CLEMENS tvoria tri odvetvia — technika pre vinohrady a sady, technológia pre pivničné hospodárstvo a výroba antikoróznych tankov, ďalej výroba špeciálnych strojov, napr. pre potravinársky a gumárenský priemysel. Zastúpenie pre Českú a Slovenskú republiku zverila fi rma CLEMENS od začiatku roku 2010 spoločnosti HM, s.r.o. so sídlom v Hodoníne.

Ing. Milan Janoštík, HM, s.r.o.

Tags: