Celkovým cieľom programu Interreg v rámci jeho zamerania na cezhraničnú spoluprácu, je zvýšenie efektívnosti politík regionálneho rozvoja v oblasti inovácií, znalosti ekonomiky, životného prostredia a prevencie pred nebezpečenstvom, ako aj prispieť k ekonomickej modernizácii a zvýšeniu konkurencii v Európe. V súčasnosti sa v programe Interreg realizuje tiež projekt Interreg V-A AT-SK „Clim Víno“, v rámci cezhraničnej spolupráce Rakúska a Slovenska. O jeho cieľoch a význame pre naše vinohradníctvo a vinárstvo nás informovala výkonná riaditeľka Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska (hlavného slovenského garanta projektu), Ing. Jaroslava Kaňuchová Pátková, PhD.

Foto Bgld. Landesmedienservice

Tags: