Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 8. apríla 2015 hovorí o pravidlách poskytovania podpory, v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka. V § 23 sú presne opísané zásady používania chemických prípravkov, ktoré musia vinohradníci dodržať, aby dostali platby na integrovanú produkciu hrozna. Nad touto časťou zákona určite nemálo vinohradníkov krútilo hlavami, lebo počet povolených chemických zásahov na to, aby dopestovali kvalitné a zdravé hrozno vo väčšine ročníkov, nepostačuje. Ale keď je to už raz tak, tak sa skúsme podľa toho zákona riadiť.

Šimonka Štefan BASF Slovensko

Foto autor

Tags: