Chroust obecný [chrúst obyčajný] (Melolontha melolontha L.) je tradičním škůdcem polních plodin i trvalých kultur, včetně révy vinné na území Slovenska. V roce 1920 se uvádí kalamitní. Je uváděna škoda na nově založené vinici a to 80 000 Kč v obci Dvorníky – Včeláre (Udvarnok). Dále jsou uváděny škody na zelenině, ovocných stromech a školkách, především v bratislavském okrese. Jako přirození nepřátelé se uváděli ježci, netopýři, vrány a pod. Z chemických prostředků se uváděl sirouhlík, který se však vzhledem k ceně používal pouze na malých plochách. Doporučovalo se zejména sbírání dospělců, kteří se zalévali horkou vodou. Tito se dále používali jako krmivo, zejména pro drůbež nebo kompostování. 

Ing. František Muška, Antonín Muška ml., Anna Mušková, Brno

Tags: