Stará hora v bábskych vinohradoch, prezentujúca sa mimoriadne priaznivými geografickými a pôdno-klimatickými podmienkami na pestovanie viniča, sa 15. februára t.r. stala dejiskom už XVIII. ročníka Celoslovenskej súťaže v reze viniča hroznorodého o zlaté nožnice. Vyplynulo to zo štatútu vyprofi lovanej súťaže – na vlaňajšom ročníku vystúpil na stupienok najvyšší Anton Krajčovič, „bronz“ si odnášal jeho syn Ing. Peter Krajčovič, obaja sa starajú o dobrú rodivosť vinohradov v Bábe, patriacich spoločnosti VINIDI.

Miloš Šmelko foto autor

Tags: