42. Ročník svetového kongresu o viniči a víne v Ženeve sa v jednej zo svojich sekcií venoval aj témam z oblasti zdravia a bezpečnosti. Hlavným motívom aktuálneho ročníka kongresu boli udržateľnosť a inovatívnosť – environmentálne, hospodárske a sociálne očakávania. V sekcii venovanej zdraviu a bezpečnosti bolo odprezentovaných 13 prednášok a 9 posterov.

Katarína Ďurčanská

Tags: