Aj keď je to nebýva zvykom, o botrytíde sme začali hovoriť už na začiatku júna. Aj preto, že tento rok sa o botritýde nebolo treba len v predstihu zmieň

Tags: