Spoločnosť EnoVia s.r.o., v spolupráci s odborným časopisom HORECA MAGAZINE , organizuje medzinárodnú súťaž vín HORECA VÍNO SOMELIEROV. Piaty ročník súťaže sa uskutoční v priestoroch kongresového centra hotela Gate One v Bratislave. Komisie budú vína hodnotiť 29. októbra t.r. a ofi ciálne vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční spoločne s odborným programom o mesiac neskôr. Súťaž je riadne uznaná Ministerstvom pôdohospodárstva SR. Jej garantom a súčasne prezidentom je Ing. Vladimír Hronský, nezávislý enológ, riaditeľ sekcie vzdelávania a degustácií Asociácie somelierov SR.

Tags: