Vážení vinohradníci, odporúčam vám prečítať si niekoľko poznámok, ktoré považujem za potrebné pripojiť k Ochranárskemu kalendáru, uverejnenom na str. 6, 7, 8.

Ing. Gašpar Vanek, CSc.

Tags: