V pozvánke do dámskeho Hubert clubu v priestoroch reštaurácie Flowers v Erdödyho paláci v Bratislave začiatkom decembra m. r. , sľuboval hostiteľ — spoločnosť Hubert J.E. — večer plný prekvapení. Bolo prirodzené, že očakávanie pred začiatkom jedinečného podujatia, gradovalo. Aj keď nebolo tajomstvom, akým programom bude večer naplnený. Mal sa niesť v znamení snúbenia sektu a jedla — kvalitného sektu od hostiteľa, významného stredoeurópskeho producenta so širokým portfóliom produktov — a jedla pripraveného Jaroslavom Žídekom, šéfkucharom Erdödyho paláca.

Tags: