Vo vinárskom roku 2017/2018 Odbor vinohradníctva a vinárstva na Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom v Bratislave (ÚKSÚP) preskúšal a certifikoval 2 346 vzoriek vína s chráneným označením pôvodu (CHOP) a chráneným zemepisným označením (CHZO), čo predstavuje celkové hodnotené množstvo 21 203 074 litrov (na porovnanie, v minulom roku to bolo 20 208 686,5 litrov). Z uvedeného hodnoteného množstva bolo schválených 20 652 496 litrov vína (97,40 %), zakázaných uvádzať na trh bolo 1 210 litrov, dočasný zákaz uvádzať na trh platil pre 543 918 litrov. Inak preradených bolo 5 450 litrov vína. Vydaných bolo 97 rozhodnutí o dočasnom zákaze uvádzania vína na trh, tri zákazy uvádzania na trh a dve vzorky boli preradené do inej kategórie. Bolo vydaných 2 246 certifikátov.

RNDr. Jarmila Švancarová Laštincová, PhD.,
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Bratislava

Tags: