Pálffyovský kaštieľ vo Svätom Jure ožíva vínom

Keď do galérie slovenských vinohradníkov a vinárov pribúda „ obraz s novou tvárou“ a plocha vinohradov sa rozrastá o ďalšie desiatky novovysadených hektárov, je to pri nelichotivej štatistike, ktorú na tomto poli vykazujeme, pre Slovensko potešiteľná správa. O to viac, že realizátori konkrétnych úloh a cieľov sú mladí ľudia, ktorým nechýba odborné vzdelanie a viacročné skúsenosti v tejto oblasti. Reč je o Ing. Michalovi Riganovi, hlavnom technológovi, vinohradníkovi-špecialistovi Jakubovi Mankoveckom a Miroslavovi Ballovi, obchodnom riaditeľovi a hlavnom someliérovi spoločnosti ViaJur. Spoločnosti, ktorá v historickom Pálffyovskom kaštieli vo Svätom Jure umožňuje stretnutie dvoch príbehov, aby vytvorila novú cestu. Tá nadväzuje na minulosť a pri nových aktivitách hodlá rešpektovať všetky zákony a tradície tunajšieho vinohradníctva a vinárstva.

Vinohrady dotvárajúce malebnú kulisu po-horia Malých Karpát, obklopujú od  pradávna historické mestečko Svätý Jur. A  tamojšie vinohrady veľa pamätajú. Veď víno tu „pretekalo“ mestom dozaista ešte pred významným historickým dokumentom – Listine uhorského kráľa Ondreja II. z roku 1209, kedy vstúpil Svätý Jur do „písanej“ histórie. Traduje sa, že vinohradníctvo a vinárstvo sa v tejto oblasti udomácnilo vďaka Nemcom, ktorí sem prišli v 12. – 13. storočí. Nemecký vplyv zanechal svoje stopy nielen na architektúre mesta, ale aj na jurskom vinárstve. To prežívalo svoj „zlatý vek“ najmä v rušnom 16. – 17. storočí, kedy sa svätojurské víno pokladalo za najlepšie z celého tunajšieho okolia. A podľa podania Mateja Bela, sa oň doslova bili kupci zo susedných krajín. A takéto víno dozrievalo aj v  útrobách rozľahlých pivníc romantického renesančného Pállfyovského kaštieľa – jednej z  najkrajších kultúrnych pamiatok historického kráľovského mesta Svätý Jur. Bol postavený ako luxusná šľachtická rezidencia pre miestnu vyššiu spoločnosť, ktorej už prestali vyhovovať chladné múry ich pôvodného sídla, hradu Biely kameň. Prešiel mnohými premenami a rukami vlastníkov, ktoré mu vtisli priaznivú či menej priaznivú pečať. Víno však takmer vždy našlo miesto v jeho priestoroch. Dnes, poznačený zubom času, čaká na svoju premenu, na svoj nový šat, na svoje staronové poslanie. A možno skonštatovať, ako sme sa presvedčili pri jeho nedávnej návšteve sídla vinárstva ViaJur, že je re- álne, aby sa v  horizonte jedného-dvoch rokov predstavil v plnej svojej kráse a pohostil návštevníkov výnimočným vínom.

S Ing. Riganom a Miroslavom Ballom prechádzame po  jednotlivých podlažiach pozoruhodnej stavby s  charakteristickou nárožnou vežou, v  ktorých sa už začali rozsiahle rekonštrukčné a  reštauračné práce. Nevdojak putujem v  čase a vraciam sa do obdobia, keď som takéto premeny chronologicky zaznamenávala v rokmi spustošenom  Château Belá, ktorý je dnes pýchou kraja. Aj preto sa slova mojich sprievodcov charakterizujúce budúci vzhľad a  funkčnosť kaštieľa premieňajú v  mojich očiach na  krásnu realitu. Vidím nové reprezentačné spoločenské sály, salóniky, reštauráciu, konferenčné a  degustačné miestnosti, ubytovacie apartmány… Na  rozsiahlom pozemku v  tieni vyše sto ročnej lipy – dominanty loga spoločnosti ViaJur – priestor na príjemné posedenie s vínom a chutným ob- čerstvením, aj moderný solitér v pozadí kaštieľa, umožňujúci rozšíriť kapacitu výroby vína. Predovšetkým však najmodernejším technologickým zariadením vybavené historické klenbové pivnice s dokonale hygienickým prostredím, ktoré sa tiahnu pod celým pôdorysom kaštieľa. Pivnice ktorých hlavnými atribútmi je po  celý rok stabilná mikroklíma, konštantná teplota a  vlhkosť. Lebo, dominantné je tu víno. Víno vyrobené s láskou a rešpektom k prírode, víno z vlastných vinohradov, víno výnimočnej kvality.ň

TERROIR DÁVAJÚCI PEČAŤ VÍNU

Platí stará zásada – možno povedať axióma – že víno sa rodí vo vinohrade. Spoločnosť ViaJur vybrala pre svoje vína nevšedné rodiská. Jedno priamo vo svätojurskom chotári, kde sú vinohrady v  najpriaznivejšej južnej expozícii svahov, a tak na ker viniča a jeho plody dopadá rovnomerné slnečné žiarenie zo západu i  východu. Kde hlinito-piesočnatá pôda s  bohatosťou kamenného skeletu poskytuje ideálne podmienky odrodám, ktoré tu dlhodobo majú svoj domov. Svätojurské hrozno bude jedným zo zdrojov kvalitnej suroviny na  výrobu vín spoločnosti ViaJur – plných, harmonických minerálnych vín so sviežou kyselinou. Preto sa hodlajú, aj pri výsadbe nových vinohradov, orientovať najmä na  osvedčené odrody tunajšieho terroir. Na jednu z najrozšírenejších odrôd Rizling rýnsky, poskytujúci vynikajúce buketné, korenisté zamatové vína, na  Rizling vlašský, ktorý v súčasnosti pestujú na terasách a raritou je aj pre svoj vek – má 55 rokov. Ďalej na osvedčený a obľúbený Müller-Thurgau, aleaj v  rodivosti stabilnú, aromatickú Pesecká leánku, ktorú si klienti obľúbili a žiadajú si ju.

Ťažiskový zdroj suroviny na  výrobu vína však predstavujú vinohrady v  obci Farná, nachádzajúcej sa v  dolnohronskej nížine v  Nitrianskej vinohradníckej oblasti. Príprava pôdy na  tohtoročnú výsadbu, výber odrôd, samotná výsadba a  celoročná starostlivosť o  vinohrad, pri ekologickom prístupe s  rešpektovaním prírody, spadá do kompetencie skúseného odborníka, vinohradníka-špecialistu Jakuba Mankoveckého. Dôverne pozná rozsiahli 50 hektárový areál s vinohradmi exponovanými na  juhozápadnom svahu. Vie, ktorým odrodám sa bude dariť v slnku vyhriatej hlinitej pôde, ktorým bude vyhovovať obsah vápenca, aby poskytli minerálne vína s  typickým odrodovým charakterom. Aj v  tejto úrodnej lokalite dávajú pri voľbe odrodovej skladby prednosť takej, ktorá sa tu rokmi osvedčila. Z  modrých odrôd to je Frankovka modrá, ale aj klasické burgundské odrody. Dopĺňa ich vyhľadávaný Cabernet franc. Areál vhodný na pestovanie plných aromatických odrôd bieleho hrozna dáva priestor Tramínu červenému, Rizlingu rýnskemu, Rizlingu vlašskému a Sauvignonu. Postupne hodlajú vysádzať odrody z  dielne našich šľachtiteľov – Dunaj, Hron, Mília, Breslava, Devín a ďalšie. Symbióza s prírodou, ktorá je tu dominantná sa pretaví do kvality budúceho vína,  bude aj ústredným motívom rôznych aktivít, ktoré hodlajú v  budúcnosti poskytovať návštevníkom slnkom zaliateho areálu na brehu rieky Hron – vo Farnej.

KOLEKCIE VÝNIMOČNÝCH VÍN

V  rozľahlej pivnici, v  časti vybavenej tankami z  ušľachtilej ocele, koštujeme a  hodnotíme vína   prvého ročníka – Müller-Thurgau, Rizling rýnsky, Rulandské šedé, aj roséčko z  kabernetu. Ešte sú mladučké, nezrelé, ale už dávajú tušiť budúcu krásu. Ing. Rigan, absolvent modranskej vinárky a  lednickej univerzity, odpovedal na moje zvedavé otázky a pritom sa rozhovoril o svojej práci, o vínach, ktoré sú výsledkom zatiaľ iba jeho samostatného tvorivého a  odborného prístupu. Nekládol pritom akcent na svoju osobu, ale na  vína o  ktorých hovoril so zanietením a  láskou. Odhaľoval filozofiu profesionálnej práce enológa pri tvorbe vína tak, aby sa starostlivo vypestované hrozno spracúvalo čo najšetrnejšie a  do  vína pri tom zasahovalo čo najmenej, aby si zachovalo svoj odrodový charakter. Ročník 2016 pokladá za  nultý. Už aj preto, že bol plný zmien a  hľadania správnej cesty. Ale vína, zdôraznil, sa napriek tomu vydarili, predovšetkým veltlíny a  burgundské odrody. Aj mnohé biele a ružové vína si získali priazeň konzumentov. Za prvý ročník v spoločnosti ViaJur považuje vlaňajší, už stabilnejší, čo sa dozaista odzrkadlí aj vo výsledných vínach. Ich vlastné vinohrady ešte všetky nerodia, a  tak spracúvali hrozno z  Vištuku – Müller-Thurgau, Veltlínske zelené a Rulandské biele. Zo Svätého Jura je Rizling rýnsky a Frankovka modrá, ktoré majú podobu rosečka. Ostatné vína sú z hrozna pochádzajúceho z  Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti, z Jasovej a Rúbani. Reálne tento rok budú fľašovať 17  300 litrov vína. Tie budú zaradené, podľa kvality, do  kolekcií. Napokon, tento zámer s úspechom uskutočnili už pri víne z ročníka 2016

Pro rege et patria – pre kráľa a krajinu – znelo hrdé heslo Pálffyovcov. Vo vinárstve ViaJur sa skrýva za ním kolekcia vín vyššej kvality, určená pre náročnejších konzumentov, pri skĺbení jedla s vínom v gastronómii. Z ročníka 2016 sa tešilo z  tejto kolekcie priazni milovníkov vína Veltlínske zelené, Pesecká leánka, Rizling rýnsky, Pinot blanc a Frankovka modrá Frizzante.

Ars in vino, vinum in arte – Umenie vo víne, víno v  umení – víno z  tejto kolekcie je vyrobené z vyselektovaného hrozna najvyššej kvality. Osobitný prístup vinohradníka a vinára zaručuje, že sa ku konzumentovi dostáva umelecký zážitok. Reprodukcia obrazu výnimočného maliara na  etikete vytvára spojenie dvoch umelcov – vinára a maliara. Vínofili a zberatelia excelentných vín ho už poznajú v  podobe Veltlínskeho zeleného, Peseckej leánky, Ryzlingu rýnskeko, Pinotu blanc a  Svätovavrineckého rosé.

Tieto dve špičkové kolekcie dopĺňa tzv. zážitkové víno – lahodné svieže, prijemne pitné odrodové víno, aj podobe cuvée, určené na bežnú konzumáciu. Na letné posedenie pri grile alebo na párty, na zážitok z pitia vína. Neznamená však víno nízkej kvality, len je cenovo dostupnejšie, ako vína z prémiových kolekcií.

Spoločnosť ViaJur sa vydala správnou, aj keď náročnou cestou. Jej úspešnosť zaručuje fakt, že je postavená na tvorivom nadšení, poctivej práci a fortieli, na láske k viniču a vínu, v prospech tých, ktorí vedia oceniť jeho krásu. 

Zdenka Šuranská
Foto autor a ViaJur

Tags: