25. 02. 18

Dolaľovanie kmeňov Saccharomyces cerevisiae pre rôzne štýly vín

Symfónia vína Časť V / II

Perfektne vyvážené víno môže v  ústach vyvolať symfóniu. Dosiahnuť vznešenosť vo víne tak ako aj v hudbe vyžaduje fantáziu a zároveň kvalif kovanosť… Článok uznávaného austrálskeho vedca Isaka S. Pretoriusa z  Australian Wine Research Institute s názvom „Conducting Wine Symphonics with the Aid of Yeast Genomics“ skúma relevantné otázky v súvislosti s výrobou vína a úlohou kvasiniek a ich genomiky pri zlep- šovaní kvality vína (pokračovanie z predchádzajúceho čísla).

Tags:

18. 02. 18

ViaJur – spája tradíciu s budúcnosťou

Pálffyovský kaštieľ vo Svätom Jure ožíva vínom

Keď do galérie slovenských vinohradníkov a vinárov pribúda „ obraz s novou tvárou“ a plocha vinohradov sa rozrastá o ďalšie desiatky novovysadených hektárov, je to pri nelichotivej štatistike, ktorú na tomto poli vykazujeme, pre Slovensko potešiteľná správa. O to viac, že realizátori konkrétnych úloh a cieľov sú mladí ľudia, ktorým nechýba odborné vzdelanie a viacročné skúsenosti v tejto oblasti. Reč je o Ing. Michalovi Riganovi, hlavnom technológovi, vinohradníkovi-špecialistovi Jakubovi Mankoveckom a Miroslavovi Ballovi, obchodnom riaditeľovi a hlavnom someliérovi spoločnosti ViaJur. Spoločnosti, ktorá v historickom Pálffyovskom kaštieli vo Svätom Jure umožňuje stretnutie dvoch príbehov, aby vytvorila novú cestu. Tá nadväzuje na minulosť a pri nových aktivitách hodlá rešpektovať všetky zákony a tradície tunajšieho vinohradníctva a vinárstva.

Tags:

12. 02. 18

Vytváranie podmienok pre malovýrobcov vín na Slovensku

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ŠVPS SR) pôsobí ako štátny kontrolný orgán aj v zmysle zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve, a to v celej jeho komplexnosti, špecifickosti a rozsahu na slovenskom trhu s vínom a vinárskymi výrobkami. Politikou ŠVPS však nie je len pravidelný preventívny odborný dozor nad výrobou, spracovaním hrozna a vína, dovozom v cisternách, dovozom z  tretích krajín, pri maloobchodnom predaji sudového a fľašového vína a v zariadeniach reštauračného typu. Potreba odbornej, finančnej i morálnej podpory slovenských výrobcov vína zo strany štátu sa zvlášť vypuklo prejavila v období prijímania novej národnej a európskej legislatívy v r. 2009 a vypuknutí svetovej ekonomickej krízy, k čomu sa ešte pridali aj katastrofálne klimatické podmienky v niektorých rokoch.

Tags:

10. 02. 18

Hubert prináša sekt, ktorý dozrel s hudbou

Minuloročný sekt od  spoločnosti Hubert, ktorý jeho priaznivcov sprevádzal pri vítaní Nového roka, je niečím výnimočný. Dozrel pri tónoch hudby. A nielen reprodukovanej, v sídle spoločnosti zahralo skutočné hudobné kvarteto.

Tags:

07. 02. 18

Slovenské víno v noblesnom šate

Vrcholné podujatie organizované Zväzom vinohradníkov a vinárov Slovenska sa začiatkom decembra konalo v luxusných priestoroch bratislavského hotela. Slovenské víno 2017 je udalosť, na ktorej sa pod jednou strechou stretávajú poprední slovenskí vinári, milovníci vína a všetci ľudia spätí s vínom. Pri pohári vína sa bilancujú úspechy za uplynulé obdobia, ktorých zrkadlom sú aj udeľované diplomy Národného salónu vín. Vrcholom večera sa každoročne stáva ocenenie vinárskych osobností a vyhlásenie výsledkov Vinárstvo roka.

Tags:

03. 02. 18

Zo zápisníka zahraničného návštevníka otvorených pivníc

 November je tradične vrcholom vinárskych podujatí – Deň otvorených pivníc na Malokarpatskej vínnej ceste – sviatok milovníkov vína, víkend radosti a chuťových zážitkov a poučenia. V príjemnom novembrovom počasí som sa túlal, ako obvykle, po uličkách Svätého Jura, Pezinka a Modry a podarilo sa mi pozrieť aj do račianskych pivníc. Každoročná dilema – kde sa zastaviť a čo u koho okoštovať – mi spôsobila hlavy aj srdca bôľ. Ale to nie je iba môj tradičný problém, ku ktorému už na XVIII. edícii podujatia dopomohlo 228 vinárov prezentujúcich produkty svojej celoročnej práce.

Tags:

30. 01. 18

Vinári otvorili pivnice

V dňoch 17. – 18. novembra sa uskutočnil XVIII. ročník Deň otvorených pivníc na Malokarpatskej vínnej ceste. Organizátori podujatia Združenie MVC, MOS, BSK a TSK pripravili slávnostné otvorenie podujatia v zariadení Hotel Pod Lipou v Modre – Harmónii. Okrem organizátorov a vinárov sa na ňom zúčastnili vzácni hostia – zástupcovia diplomatických zborov. Pri tejto príležitosti organizátori ocenili jubilujúcich vinárov a osobnosti MVC.

Tags:

29. 01. 18

Wine & Spirit Education Trust na Slovensku

V priestoroch reštaurácie Rio Grande Restaurant & Café v Bratislave sa 9. až 12. októbra 2017 uskutočnil prvý oficiálny kurz WSET® Awards (ďalej len WSET), ktorý v spolupráci s MEDUSA ACADEMY zabezpečovala materská organizácia Wine & Spirit Education Trust so sídlom v Londýne. Otvorenie pracoviska tohto medzinárodne uznávaného akredito vaného vzdelávania na Slovensku vzniklo na podnet Vladimíra Hronského, executive sommeliera spoločnosti MEDUSA GROUP. V nasledujúcom príspevku predstavíme čitateľom priebeh prvého kurzu, ako aj obsah a program pripravovaných stupňov vzdelávania formou kurzov v roku 2018.

Tags:

27. 01. 18

Naše vína zaujali krásou

Prezentácia Slovenska ako vinárskej krajiny v La Cité du Vin v Bordeaux

Prezentácia slovenského vinárstva vo svete je pre producentov vína vždy veľký sviatok. Napokon, sme malá vinárska krajina a aj keď žnú naše produkty úspechy na mnohých významných svetových súťažiach, predsa len zaradiť sa medzi krajiny s bohatou vinár skou históriou, je aj z geografického hľadiska náročné. Dôležité je však dostať sa do po vedomia. Predstaviť sa – tu sme, vinári zo Slovenska, toto sú naše vína. Okoštujte ich a otestujte. Sú to krásne média a sme na ne hrdí.

Tags:

25. 01. 18

Birza vo víne

Otázka čitateľa
Som malý začínajúci vinár. Na víne v jednej pomerne veľkej nádobe som objavil sivo-biely povlak. Môže to byť nejaká choroba? Poraďte mi, prosím, čo s tým môžem robiť, aby som víno zachránil?

Tags: