Slovenská akadémia vied rozvíja novú tradíciu v súťažnom hodnotení vína. Degustačnú jury tvoria výlučne špičkoví slovenskí vedci – členovia Učenej spoločnosti SAV a slovenských univerzít. Po úspešnom vlaňajšom nultom ročníku sa na Smolenickom zámku konal oficiálne prvý ročník súťaže Víno SAV, v dňoch 22. – 23.6.2017. Porota na ňom udelila spolu 11 veľkých zlatých a 28 zlatých medailí.

Ing. Edita Ďurčová, foto autor

Tags: