Vinotéka TRUNK, ako jediná z vinoték, organizuje každoročne medzinárodnú súťažnú prehliadku vín TRUNKFEST, ktorej odborným garantom je Prof. Fedor Malík. Tak ako tradične aj tento rok, kedy vstupuje do novej desiatky, ju charakterizuje sústredenie vín z takmer celého sveta. Necelé dve stovky reprezentovali vinárov z Čiech, Rakúska, Maďarska, Talianska, Francúzska, ň panielska, Nemecka, Moldavska, Gruzínska, z Juhoafrickej republiky, ale aj z ďalekej Argentíny, Uruguaja, Čile a Austrálie. Samozrejme, najbohatšie boli zastúpené slovenské vína — 72 — a v tvrdej konkurencii špičkových vín pri medailovej žatve nezaostali.

Tags: