EVER Trade a EVER predstavili vinárom nové enologické trendy

Firma EVER Trade, s.r.o., sídliaca v  Pezinku, sa zaraďuje medzi popredných dodávateľov technológií na  výrobu vína, prípravkov na ošetrenie muštov a vína, komplexnej adjustáže a súčasne je poskytovateľom odborného poradenstva. Slovenským producentom vína každoročne prezentuje progresívne novinky vyvinuté talianskou spoločnosťou EVER, s.r.o., uznávanou vďaka odbornosti a kvalite ako lídra na trhu. Technológie a prípravky zvyšujúce kvalitu vína z dielne spoločnosti EVER vznikajú v spolupráci s poprednými výskumnými ústavmi a univerzitami, pri aktívnom prepojení s výrobnou praxou. V júni t.r. obe spoločnosti usporiadali v priestoroch vinárstva Karpatská Perla v Šenkviciach vinársky seminár, zameraný na inovatívne technológie zabezpečujúce vysokú kvalitu vína. Odborníci z EVER, s.r.l., Emanuele Bartolucci a Mauro De Paola predstavili nový prístup k reaktivácii kvasiniek, k číreniu muštov a vín bez alergénov a tiež protokoly vinif kácie podľa EVERu, využívajúce makro a mikro okysličovania. O komplexných službách a príprav koch na ošetrenie vína a muštu z bohatého portfólia spoločnosti informoval Ing. Ján Koniar, obchodný riaditeľ EVER Trade s.r.o.

Literatúra a obrázky Zborník OIV Sofia 2017 Ľubica Vicenová

Tags: