Likérové víno je alkoholický nápoj s koncentráciou alkoholu 15 až 22 % obj.; len v niektorých prípadoch miestna legislatíva povoľuje maximálnu hranicu zvýšiť na 24 % obj. Vyrába sa z hroznového muštu (vrátane čiastočne fermentovaného muštu) a/alebo vína, ku ktorému sa samostatne alebo v zmesi pridáva destilát alebo alkohol pôvodom z vína alebo hrozna. K vínu tiež možno pridávať zložky, ktoré významne navýšia výslednú koncentráciu cukru vo víne.

Časť 1.

V seriáli o špeciálnych vínach, ktorý budeme postupne v časopise uverejňovať, reagujeme
na požiadavky našich čitateľov. V prvej časti prinášame informácie o likérových vínach

Ing. Katarína Furdíková, PhD., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava

Tags: